Vad gör kommunen för att utveckla byarna?

oktober, 2021

Lina Byström är en jämtländsk tjej som är uppväxt i Stugun i Ragunda kommun och har utbildad sig till lantmätare och arbetar idag som Mark- och exploateringsingenjör på Tillväxtavdelningen i Bergs kommun. Hon bor numera på en hästgård i Marieby 1,5 mil utanför Östersund.  

Som Mark- och exploateringsingenjör stöttar hon privata markägare som kanske vill stycka av sin tomt eller har andra idéer.

– Jag hjälper privata markägare när de har en idé som de vill genomföra, men kanske vet inte hur man ska göra, berättar Lina.

Tillväxtavdelningen på Bergs kommun arbetar väldigt mycket med att stärka upp näringslivet, jobbar med inflyttning till kommunen, bilden av kommunen, arbetar med att skapa attraktivitet, möjligheter och förutsättningar och underlättar för personer som vill utveckla kommunen.

– Jag handlägger inga ärenden eller tar några beslut, däremot ska jag hjälpa till och förbereda de ärenden som kommer in till Miljö- och Byggnadsnämnden och Lantmäteriet.

Enligt Wikipedia:  ”Bergs kommun är den kommun i Sverige med lägst tätortsgrad, det vill säga andelen av befolkningen som bor i en tätort. Tätortsgraden är 30 procent, att jämföra med rikssnittets nära 85 procent.”

(Som tätort i Bergs kommun räknas Svenstavik, Oviken, Hackås, Ljungdalen, Klövsjö, Rätan och Åsarna.)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs_kommun

Folkmängden i kommunen är 7 097 personer (30/6 2021) och ytan är 6 145 km² dvs det bor 1,3 personer per kvadratkilometer.

– Det är en väldigt stor kommun till ytan och väldigt utspridd. Det gör ju också att det är otroligt viktigt att hålla en bra servicegrad också trots att det är så långt mellan orterna. Finns det inte en skola eller t.ex. en ICA i Ljungdalen, vad händer med den byn då? konstaterar Lina. Det är väldigt viktiga frågor!

På kommunens hemsida kan man nu läsa:
”Ny statistik från SCB visar på den starkaste befolkningsutvecklingen på 30 år i Bergs kommun. Inte sedan 1994 har det fötts så många i kommunen, och inte sedan 1990 har befolkningen ökat så mycket som den gjorde mellan slutet på 2019 och slutet på 2020.
https://www.berg.se/48/kommun-och-politik/nyheter/2021-03-04-storsta-befolkningsokningen-pa-30-ar-i-bergs-kommun

– Ja, det föds ju väldigt många barn och det är ju superroligt!

Även inflyttningen är stor. Totalt flyttade 420 personer in till kommunen under 2020, varav 191 personer flyttade in från en annan kommun i länet och lika många, 191 personer, flyttade in från övriga delar av Sverige. Från utlandet flyttade 38 personer in till Bergs kommun.

– Jag tror att det skett ett trendbrott, menar Lina. I fjällområdena är det flera som bosatt sig i sina fritidshus permanent.

Orsaken till detta trendbrott tror Lina delvis beror på är att kommunen varit aktiv med att försöka tala om att man inte bara behöver vara turist i Bergs kommun, utan att man faktiskt kan bo här också.  

– Jag tror även att pandemin nog har gjort att en del människor har ändrat inställning nu när man kan jobba hemifrån och märker att det bara krävs ett hus med bra internetuppkoppling och då öppnas ju mycket fler möjligheter.

Bredbandsutbyggnaden är ganska bra i Bergs kommun och fjällbyarna Storsjö och Ljungdalen fick fiber förra året, men det finns fortfarande fläckar i kommunen utan bredband.

I Bergs kommun finns det idag något som heter Inflyttarservice som ska hjälpa de som vill flytta till kommunen och som vill hitta boende, skola och jobb.

Om det gäller att stycka tomter eller hitta mark kan man vända sig till Lina Byström. Hjälpen riktar sig till de som vill stycka av 1-3 tomter för permanentboende eller se över möjligheterna att stycka en bostadstomt med möjlighet till odling eller mindre djurhållning, tex hästgårdar. Blir det fler än 3-4 tomter krävs detaljplan och då är det mina kollegor på miljö- och bygg som arbetar med det.

Det kostar mellan 55-65 000 att stycka av en enkel tomt i Bergs kommun trots att det nu finns tomter i Storsjö idag som är för försäljning för ca 70 000 kr så det kan bli en förlustaffär att stycka i dessa trakter.

– Det är ju väldigt tråkigt att Lantmäteriets avgifter för att stycka är lika oavsett om du får 15 miljoner för tomten eller 15 000 kr. Man önskar att det skulle vara mer differentierat, tycker Lina.

Ska man bygga ett hus på en tomt man köpt är det inte säkert att man får lån från banken eftersom det kostar nästan lika mycket i dessa trakter att bygga som det gör i områden där man kan få 5-15 miljoner för ett nybyggt hus. I glesbygden kanske man högst får 1-2 miljoner och därmed kanske inte får igen byggkostnaderna vid försäljning.

– Du måste ju ha pengar på banken om du ska bygga nytt inom vissa delar i kommunen. Det finns några ställen i Bergs kommun där marknadsvärdena är så höga att bankerna kan låna ut. Det handlar väldigt mycket om attraktiva lägen t.ex. utsikt eller sjönära. Sådana faktorer höjer marknadsvärdet ganska mycket och ger då en bättre säkerhet för banken.

Det finns något som heter LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, som innebär att man kan få dispens från strandskyddet som är 100 meter från sjön.

– Vi har otroligt mycket vatten i Bergs kommun. Det är klart att man ska vara rädd om stränderna och mån om djur- och växtlivet men det går ju inte att dra ett likhetstecken mellan Bergs kommun och de tätbefolkade områdena i andra delar av landet.

I glesbygden och i Bergs kommun finns det många s.k. ödegårdar som ingen sköter om och de förfaller. Ibland är det släkter som inte vill sälja och ”älskar ihjäl sin hembygd”.

– Där har kommunen jobbat löpande ut mot byarna och hembygdsföreningarna för att försöka identifiera vilka hus som är övergivna och vilka som eventuellt är till salu. Det är viktigt att vi kommer i kontakt med de som känner folk i byarna.

Det kan vara svårt att samäga ett hus om man har olika åsikter om det ska finnas kvar i släkten eller om släktgården ska säljas.

– Det finns en lagstiftning, Samäganderättslagen, berättar Lina, som gör att man kan komma ur ett samägande om någon vill bli utköpt och tvinga ut huset eller gården till försäljning.

Om någon av delägarna kommer på obestånd kan kronofogden sälja egendomen.

– Man försöker alltid avråda från samägande, säger Lina. Det är lätt att det blir strul.

När hus och gårdar överges och inte längre sköts kan det gå snabbt så att de förfaller och rasar ihop. Kommunen har inte full koll på alla hus men när det kommer in anmälningar så agerar man.

– Då tittar man på det.  Men kommunen har ingen skyldighet att inspektera och ha tillsyn över alla byggnader i kommunen.

Projektet Fjällflytt som funnits i Storsjö/Ljungdalen är inget som kommunen direkt varit involverad i.Jag vet att det gick upp ett ljus i kommunen när man upptäckte att det var ett stort intresse för att flytta till dessa fjällbyar.  

I Storsjö har flera unga familjer bosatt sig så det är nu 11–12 små barn i byn.

– Ja, då är det är viktigt att man får behålla skolan i Ljungdalen.

Det verkar som om det finns en nybyggaranda i byarna när fler familjer bosätter sig permanent.

– Det är ju hantverkarbrist så det är ju inget svårt att få jobb om man är händig eller kan köra grävmaskin.

Förr fick man inte mycket för ett hus i Bergs kommun men numera finns det hus som säljs för över en miljon även i de små fjällbyarna.

– Det finns många som nu är intresserade att flytta till kommunen eftersom man får så mycket mer för pengarna här uppe.

En av de största fördelarna, tycker Lina, med att flytta till Bergs kommun är att det är så vackert.

– Det finns milsvida skogar och fjäll att röra sig på. Det är även bra samhällsservice om man jämför med många andra orter i Norrland. Bland annat blev Svenstavik näst bäst i landet bland små orter.

https://sverigesradio.se/artikel/svenstavik-i-topp-nar-det-galler-samhallsservice

Lina anser också att kommunledningen och kommunen är väldigt proaktiv och vill lyssna på människorna som bor här för att det ska bli bästa platsen att leva på.

– Jag tror inte att det är så vanligt att man jobbar på det sättet. Kommunalrådet är ute i alla de större byarna tillsammans med Tillväxtavdelningen flera gånger per år. Det tror jag är unikt att man jobbar så mycket direkt mot kommuninvånarna. En kreativ kommun som tar bra ansvar för att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Det finns många drivna människor och företag i Bergs kommun.

– Flyttar man till t.ex. Storsjö är det nog inga problem att bli en del av bygemenskapen, tror Lina. Det står ofta människor med öppna armar och tar emot de som flyttar in.

I Linas tjänst som stöttar markägare ser man möjligheter och det är inget som är baktungt. Man är beredd att testa och prova idéer.

Trots att Lina bor i Östersund vill hon fortsätta att jobba i Bergs kommun.

– Det är jätteroligt att arbeta här och att jobba med permanentboende är precis vad jag vill göra för att de här byarna ska kunna fortsätta leva. Jag är verkligen stolt över att jobba i Bergs kommun.

Projektet som Lina håller på, där man får gratis hjälp att flytta till kommunen, löper ut nästa sommar.

– Så skynda på att kontakta mig, skrattar Lina avslutningsvis.

Bergsliv – en sida där inflyttare hittar allt de behöver

Inflyttarservice:
https://www.berg.se/48/kommun-och-politik/flytta-hit

Tillväxtavdelning:
https://www.berg.se/48/kommun-och-politik/om-kommunen/organisation/tjanstemannaorganisation/tillvaxtavdelningen

Lina Byström

Mark- och exploateringsingenjör
Tillväxtavdelning
Tel: 0687-165 53
Epost: lina.bystrom@berg.se

Vill man stödja och bidra till Storsjös utveckling
kan man sätta in pengar till Storsjö byalag som har
Swishnr 1231072891 och bankgironr 5306-2840.

En av Linas favoritbilder
Favoritrastplatsen för Lina