Ett långt liv med vattenreglering och kraftverk

november, 2016

bertil_stor

Bertil Myhr (f. 1929) har bott på äldreboendet Fjällviolen i Storsjö Kapell i fyra år. Han är uppväxt på gården Myhr mitt i byn med sin bror John och deras föräldrar Kristina och Jonas Myhr.

Han började som alla andra pojkar i byn att jobba i skogen med timmerhuggning när han slutade skolan som trettonåring.

– Det var hårda bud, säger Bertil. Men man behövde ju pengarna.

Han jobbade med markberedningar och stämpling av skog dvs. utmärkning av träd som skulle fällas. Så småningom blev han virkesmätare. 

Han träffade sin fru Sonja redan som 16-åring då Sonja var 15 år och var på besök i byn. Sonja kom från Torsborg. De gifte sig 1952 i Östersund och fick barnen Tord Erik (Todde), Jenny och Lars. 

Bertil jobbade många år för Skånska Cementgjuteriet med vattenregleringen. Han jobbade på ett förråd under tiden de byggde dammen vid Flåsjön. Sedermera jobbade han på kraftverket när det blev klart och skötte dammluckorna manuellt och bytte papper i peglarna som registrerade vattennivåerna.

– Det var förstås ett ganska ensamt arbete men det är det bästa jobb som jag har haft och jag jobbade 2-3 år längre än vad jag skulle.

Trots att livet var tufft förr så tycker Bertil att han har haft ett bra liv i Storsjö.
– Man trivdes med livet då som det var. Det var ju enkelt. Man hade inte så stora fodringar.

Han saknar sin Sonja som var ljuset i hans liv och som gick bort för fyra år sedan. 

På slutet av programmet hörs Todde Myhr spela ”Last Date – Dancing Guitars”

 

 15231682_1268701109864363_1922472934_o

Högrensvålen målad av Bertils bror

2016-11-21 08.33.58

Bertil och Sonja
2016-11-21 08.34.56

15216215_1268701533197654_1783379222_o

Bertil och hans älskade Harley Davidsson

15240229_1268701326531008_1377703468_n

Pegel som mäter vattennivån i Storsjö

2016-11-07 11.27.10