Mer om Storsjö Kapell

Storsjö Kapell är en unik genuin liten fjällby i nordvästra Härjedalen med ca 90 invånare.

Storsjo

I bakgrunden syns Helags fjällmasiv

”Storsjö (Storsjö kapell) ligger vackert vid stranden av Storsjön i Ljungans dalgång, 565 meter över havet.  Byn ligger i norra delen av landskapet Härjedalen i Bergs kommun i Jämtlands län.
Byn omges av skogar och fjäll, bland annat Helagsfjället, med Sveriges sydligaste glaciär i väster och Lunndörrsfjällen i norr med mäktiga Storådörren i blickfånget.
Här hittar du skön avkoppling och fina naturupplevelser.När Storsjö fastställdes som poststation (före postnumrens tid) fick den tillägget kapell för att skilja den från andra poststationer med samma namn i Sverige.  Begreppet kapell kommer från när Storsjö-Ljungdalen-Messlingen 1750 bildade ett eget kapellag, dvs egen församling. 1750 invigdes gravplatsen och 1751 byggdes ett kapell som sedan utvidgades och under början av 1800-talet blev den kyrka vi har idag.”
Källa: Storsjö socken, Arvet från Ödegårdsmännen, Levi Gredander.


Hitta till Storsjö

För aktuell uppdaterad information: ansök om att gå med i Facebookgruppen Storsjö i Härjedalen!