Samen Torkel Larsson från Mittådalen – intervjuas 1956

september, 1956

Denna intervju från 1956 och många fler hittades i arkivet på prästgården när den skulle säljas för många år sedan.
Intervjuerna gjordes förmodligen av prästen Gunnar Söderholm som bodde på prästgården då.
Nu har dessa inspelningar digitaliserats så att fler kan lyssna på dom.
Reservationer för om texten är rätt uppfattat och namnen är korrekt stavade.

Tar gärna emot korrigeringar av texten och fler foton på de intervjuade!

Ann Sandin-Lindgren
ann@poddradio-storsjokapell.se
0722-32 33 31

Torkel och Maria Larsson
hämtat från Nordiska museet

Intervjun görs den 23 september 1956 på Pensionat Helags då det är Lappmässa i Storsjö församling.

Den äldre samen Torkel Larsson från Mittådalen är då 69 år. Han är född i Mittådalen och är känd som den s.k. Skansen-lappen eftersom han brukar sitta i kåtan på Skansen i Stockholm. Där brukar han skjutsa runt barn med renar.

Han tycker att det är bra ordnat med pensionen och får frågor vad han minns om sin tid på Skansen.

Han berättar om sommaren 1956 då det kom olika personer till Skansen. En prins från Pakistan som han skulle fotograferas tillsammans med. Några svarta flickor från ett universitet i England som skulle studera hur de hade det i Norden. De ville se lappar, lappkåtor och renar.

Han berättar att 1956 finns det bara åtta samiska familjer i Sverige som flyttar med sina renar och bor i tält. I Jämtland och Härjedalen finns det inga nomadiserade samer längre. När Lars Blind kom så höll de på att flytta hit med tält och pulka men nu (1956) har de slutat med det.

Torkel tycker att det är mycket bekvämare nu när man kan sätta sig i en bil, flygmaskin eller helikopter.

Han tycker att det är roligt alltihop. Förut var det roligt när man var så ung och fick åka på strapatser.

Han kommer ihåg en gång när de var några personer som skulle köpa renar. Det blev dåligt väder så att tändstickorna blev blöta. En som hade blivit sjuk i lunginflammation och som återvände hade då gamla tändstickor med svavel med sig som de lyckades tända och få upp värmen runt en eld.

Ville man gå i skolan kunde man det, men ville man inte, så behövde man inte det. En lärare från Ljungdalen som hette Hedmark som kallades Jo-Persson var i Messlingen och Tossåsen i sex veckor för att lära samebarnen att läsa. Läskunnigheten var inte så bra. Det var katekesen man skulle kunna.

Han har exporterat renar till utlandet och även örnar och älgar till olika djurparker utomlands. Man behöver inte kunna språket i Tyskland eller Italien, tycker Torkel.  Det räcker med att man kan fäkta.

Mittådalen har funnits länge tror Torkel. Innan var det Storvallen. I framtiden tror han att samerna kommer skapa kollektiva bolag med aktier.