Harald Sjöberg – äldst i socknen 1955

maj, 1955

Denna intervju från 1955 och många fler hittades i arkivet på prästgården när den skulle säljas för många år sedan.
Intervjuerna gjordes förmodligen av prästen Gunnar Söderholm som bodde på prästgården då.
Nu har dessa inspelningar digitaliserats så att fler kan lyssna på dom.
Reservationer för om texten är rätt uppfattat och namnen är korrekt stavade.

Tar gärna emot korrigeringar av texten och fler foton på de intervjuade!

Ann Sandin-Lindgren
ann@poddradio-storsjokapell.se
0722-32 33 31

Harald Sjöberg – äldst i socknen

När intervjun gjordes 11 maj 1955 var Harald 92 år och äldst i hela socknen. Han var född 1862 och hans far var född 17 september 1796 och kom från Dalarna och var skollärare i byn där han även undervisade sin son Harald i katekesen.

Pappan dog när Harald var 14 år.
Familjen bodde på Rönningen och han minns att hans mor var sträng. Två av syskonen dog när de var små.

Han berättar hur pappan skidade till Lungdalen där han mötte vargar på vägen.
Harald kommer ihåg hungersnöden 1867-69 när han bara var 6 år. De klarade sig för att de hade fisk och potatis.
Han minns  Kjell Tjärnberg som hade varit soldat i finska kriget.
Det var dåligt betalt i skogen minns Harald och han gjorde jobb i Tossåsen och var lite av en skomakare.

Det som han minns som positivt var de bröllopsfester som var i byarna.
I slutet av intervjun sjunger Harald en visa