Carolina Öberg från Utansjö – intervjuas 1956

april, 1956

Denna intervju från 1956 och många fler hittades i arkivet på prästgården när den skulle säljas för många år sedan.
Intervjuerna gjordes förmodligen av prästen Gunnar Söderholm som bodde på prästgården då.
Nu har dessa inspelningar digitaliserats så att fler kan lyssna på dom.
Reservationer för om texten är rätt uppfattat och namnen är korrekt stavade.

Tar gärna emot korrigeringar av texten och fler foton på de intervjuade!

Ann Sandin-Lindgren
ann@poddradio-storsjokapell.se
0722-32 33 31

Intervjun görs den 21 april 1956 då Carolina är 76 år. Hon föddes 1880 på Rönningsåsen som ligger en halvmil utanför Särvsjön, mellan Hede och Särvsjön och har haft ett strävsamt liv.

När hon var 11 år fick hon valla kor på Lövkläppen vid Särvfjället. Det var tufft men det fick lov att gå.

Sedan kom en friare Thol Persson Öberg från Lövön i Storsjö som var bror till Per-Olof Sjödin. De gifte sig 1901 och bodde först på Rönningsåsen och flyttade sedan till Storsjö 1902 till lillstugan på Äckren.

Det var mest skogsarbete och de tjänade bara 2.50 kronor per dag. 

De flyttade sedan till Utomsjön (Utansjön) hösten 1902 när skogsbolagen planerade att upprätta ett rastställe där. Då fanns det bara skog och inga hus. Första natten de låg över där drog de upp en gammal båt från sjöviken som de bodde under den första natten. Det var väldigt kallt. De gjorde sedan en kol-koja av stänger som en torvkåta att bo i för att hålla värmen.

De högg ut skogen och fick bra hjälp av de som bodde på Eckren. På våren 1903 fick de klart ladugården med en kammare som var det första huset. Det är det som på 50-talet kallas för fiskarstugan.

De flyttade permanent till Utansjö hösten 1903. De jagade hare och fågel för att klara sig och de sköt mård och sålde skinnet. De fick klara sig så gott det gick.

De fick klara sig i många år innan de fick ett bättre hus 1907 då de fick klart boningshuset. De köpte kor, getter och får och slog hö vid Henån. Varje sommar fick de hacka upp stubbar och bryta upp jorden. De odlade korn och potatis. Potatisåkern hade de först på Lövön ett par år men sedan hade de potatisåker på Svartholmen. De gjorde gödsel av myrmarken.

De kunde ha 2-4 kor, häst och oxe på marken. Det var bra med fisk.

När dottern Emma som föddes 1905 var 5 år tog de en fosterson, Olov Åslund, från Långå. Maken Tol dog 1937 och då hjälpte bolaget till lite. Sedan tog hon emot turister och sportfiskare i flera år som fick betala 5 öre för en kopp kaffe.

Carolina flyttade till byn i början av 50-talet.

Dottern Emma och Johannes Bäck med Carolina.