månadsarkiv: oktober 2021

Vad gör kommunen för att utveckla byarna?

LYSSNA HÄRLINA BYSTRÖM
Lina Byström som är Mark- och exploateringsingenjör i Bergs kommun berättar hur kommunen nu erbjuder gratis hjälp ett år framöver om man vill undersöka möjligheterna att stycka en tomt. Man vill underlätta för de som vill flytta till kommunen och få fler permanentboende. Hon berättar också om strandskyddet och hur kommunen vill utveckla Storsjö och Ljungdalen.